ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ

Ο Σπύρος Ι. Ασδραχάς (1933-2017) γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Σπούδασε στη Λευκάδα (Δημοτικό και Γυμνάσιο), στην Αθήνα (Φιλοσοφική Σχολή) και στο Παρίσι (École Pratique des Hautes Études, VIe Section). Υπήρξε Professeur associé του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne, Διευθυντής Ερευνών στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, συνιδρυτής του περιοδικού Τα Ιστορικά, με τον Φίλιππο Ηλιού και τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, ιδρυτικό μέλος των ΑΣΚΙ και πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου (2004-2015). Αυτοτελή του δημοσιεύματα: Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, 1957 · Βιβλιογραφία Μονοφύλλων από το Αρχειοφυλακείον Λευκάδος (σε συνεργασία με τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο), 1966 · Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία, 1976 · Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (εισαγωγή και επιλογή κειμένων), 1979 · Γεώργιος Τυπάλδος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, 1982 · Ελληνική κοινωνία και οικονομία, ιη´-ιθ´ αι., 1982 · Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία, 1982 · Ζητήματα ιστορίας, 1983 · Οικονομία και νοοτροπίες, 1988 · Σχόλια, 1995 · Πατριδογραφήματα, 2003 · Ελληνική Οικονομική Ιστορία ιε´-ιθ´ αιώνας (σε συνεργασία με άλλους), 2003 · Βίωση και καταγραφή του οικονομικού, 2007 · Υπομνήσεις. Ιστορικότροπα σημειώματα, 2014.

© 2019 Houp. All rights reserved