ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

(1)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΥ

Υποδείγματα παραπομπών:

morfopiisithematikikat 1 sygrafeis 01

Ευρετήρια :

α. Πίνακας ονομάτων (προσώπων, τόπων).
β. Πίνακας εννοιών (εφ’ όσον κρίνεται είναι αναγκαίο).                                

 

(2)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
ΣΕΙΡΑ «96» (Το κείμενο δε θα υπερβαίνει τις 26.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 2 σελίδες Α4)

Υποδείγματα παραπομπών:

morfopiisithematikikat 2 sygrafeis 01

Ευρετήρια :

α. Πίνακας ονομάτων (προσώπων, τόπων).
β. Πίνακας εννοιών (εφ’ όσον κρίνεται είναι αναγκαίο).                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

© 2019 Houp. All rights reserved