ΦΥΣΙΚΗ

fisiki 01ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

S.Chandrasekhar, Newton's Prinicpia for the Common Reader

Ο Chandrasekhar, ένας από τους πιο διακεκριμένους φυσικούς επιστήμονες του αιώνα, αφιερώνει μια δεκαετία μελέτης για να παρουσιάσει την πρώτη εμπεριστατωμένη ανάλυση των Αρχών του Νεύτωνα απευθείας από το πρωτότυπο. Αναλύει περίπου 150 προτάσεις που με μια συγκεκριμένη αλληλουχία σκέψεων οδήγησαν στη διατύπωση της παγκόσμιας αρχής της βαρύτητας.
Αποδείξεις οργανωμένες σε γραμμική ακολουθία εξισώσεων και επιχειρημάτων που απαλλάσσουν τον αναγνώστη η τον ερευνητή από την διαδικασία αποδόμησης του πολύπλοκου, συνεκτικού λόγου του Νεύτωνα.
Ο Chandrasekhar δίνει μια σύγχρονη εκδοχή των αποδείξεων που εστιάζει στην ομορφιά, στη διαύγεια και στη συγκλονιστική οικονομία της νευτώνειας σκέψης. Το βιβλίο θα κινήσει το ενδιαφέρον και θα προκαλέσει θυελλώδεις συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα υιοθετώντας μια ξεχωριστή ματιά που αναδεικνύει τη μεγαλοφυή σύλληψη του έργου του μεγάλου φυσικού.

© 2019 Houp. All rights reserved