Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τον θεσμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου; Ποιος είναι ο σκοπός του ως προς την κεντρική αντίληψη που διέπει τα ανοικτά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Ποιες ανάγκες ήρθε να καλύψει στην ελληνική εμπειρία;

 

Η κύρια αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι n παροχή εξ αποστάσεως προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης κατάλληλου και ειδικά αναπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Επιπλέον, στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται και n προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση. Κατ’ ουσίαν είναι ο μόνος επίσημος και θεσμοθετημένος φορέας παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά στην έννοια της ανοικτότητας. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί το ιδεώδες της ανοικτής εκπαίδευσης, δηλαδή της δυνατότητας, σε όλους ανεξαιρέτως, τους πολίτες να επιμορφωθούν, να σπουδάσουν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αvελιχτούν επαγγελματικά, κοινωνικά αλλά κυρίως προσωπικά. Η ανοικτή εκπαίδευση αποτελεί ένα ιδεώδες, μια πολιτική δήλωση, μια στάση και στρατηγική, η οποία χρησιμοποιήθηκε αλλά και συνεχίζει να χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής διεύρυνσης, της ελεύθερης πρόσβασης στα ιδρύματα παιδείας, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στα υπουργεία παιδείας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που η χώρα μας έχει ιδρύσει ένα τέτοιο δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο εκτός από την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή ποιότητα, προσφέρει σε όλους ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στο πόσο αξιέπαινοι είναι οι απόφοιτοι του Ιδρύματός μας, καθώς οι σπουδές στο ΕΑΠ είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και από ακαδημαϊκή άποψη αλλά και σε συνδυασμό με τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις.

 

Στην Ελλάδα το ΕΑΠ εμφανίζεται με καθυστέρηση δύο, δυόμισι δεκαετιών σε σχέση με τις άλλες χώρες. Γιατί –κατά τη γνώμη σας– αυτή η καθυστέρηση;

 

Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια έκαναν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του 1990, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση του Open University της Αγγλίας το 1971. Η έντονη παρουσία των Ανοικτών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων οφείλεται στη διαφοροποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής με ισχυρό αντίκτυπο στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό αυξήθηκαν. Στην ελληνική πραγματικότητα, η ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το 1997 εφορμά από μία σειρά έντονων κοινωνικών, οικονομικών, τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων που πραγματώθηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ανάγκη εύρεσης λύσης στα χρόνια εκπαιδευτικά προβλήματα της χώρας μας, όπως οι περιορισμοί που θέτουν τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης, συνηγόρησαν στην ανάπτυξη πολιτικών για Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τέλος, η ίδρυση του ΕΑΠ στόχευσε στην εδραίωση ενός εναλλακτικού τρόπου μάθησης στην ελληνική κοινωνία, συνεισφέροντας παράλληλα στη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας.

 

 

Ποια είναι σήμερα η θέση του ΕΑΠ;

 

Το Ίδρυμα μας, στα 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, έχει επιδείξει μία σημαντική εξέλιξη και ανοδική πορεία, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αποκτώντας παράλληλα το ακαδημαϊκό κύρος που του αρμόζει. Στο σημείο αυτό θα θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βρίσκεται στην 4η θέση κατάταξης, ανάμεσα σε όλα τα Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια. Τέλος, πρόσφατο επίτευγμα του ΕΑΠ και ένδειξη της διεθνούς αναγνώρισής του είναι η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Ανώτατης εκπαίδευσης (International Higher Education Conference – IHE) τo 2022. Θα κλείσω λέγοντας ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα μας καθυστέρησαν την ίδρυση ενός τόσο σημαντικού Πανεπιστημίου, αλλά η πορεία του και η ανέλιξή του αποδεικνύουν εμπράκτως την ισχυρή δυναμική του και το στίγμα του τόσο σε εγχώριο όσο και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Μια σειρά από σύγχρονες εξελίξεις κυρίως στην τεχνολογία επικοινωνιών και την οικονομία –σε συνδυασμό με τις υγειονομικές απαιτήσεις της πανδημίας Covid-19 και την επιβεβλημένη τηλεκπαίδευση στα περισσότερα τμήματα των ΑΕΙ‒ ευνόησαν την ισχυροποίηση των ανοικτών συστημάτων τηλεκπαίδευσης. Το ΕΑΠ ήταν σχεδόν έτοιμο. Εκτιμάτε ότι το πλαίσιο τα μετά-Covid εποχής θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον ρόλο του ΕΑΠ;

 

Αρχικά πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η μεν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποτελεί έναν ερευνητικό κλάδο του πεδίου των Επιστημών της Αγωγής, πάνω στο οποίο συντελείται στοχευμένη και συστηματική έρευνα παγκοσμίως. Η δε εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία εφαρμόσθηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται από τα συμβατικά Πανεπιστήμια της χώρας μας στη διάρκεια της δύσκολης περιόδου της πανδημίας, υποδηλώνει τη συστηματική παρακολούθηση των καθηγητικών διαλέξεων μέσω κάποιου συστήματος / πλατφόρμας τηλε-συναντήσεων. Οι δύο αυτές έννοιες είναι εντελώς διαφορετικές και είναι μεγάλο λάθος να συγχέονται.

Κατά δεύτερον θα σας πω ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ήταν καθόλα έτοιμο για την πρόκληση της Πανδημίας. Όπως πολύ συχνά αναφέρω «στο ΕΑΠ δεν χάθηκε ούτε μία διδακτική στιγμή», και αυτό γιατί το Ίδρυμα μας είναι εγγενώς ένα Πανεπιστήμιο που όχι μόνο εφαρμόζει, αλλά αναπτύσσει κιόλας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό? Απλά, ότι ως κατεξοχήν εξ αποστάσεως δημόσιο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναπτύσσει όλα τα προγράμματα σπουδών του, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι σπουδές στο ΕΑΠ δεν βασίζονται στη διδασκαλία και στις διαλέξεις, όπως συμβαίνει στα συμβατικά Πανεπιστήμια, αλλά στις αρχές της αυτόνομης και ανεξάρτητης μάθησης, μέσω ειδικά αναπτυγμένου αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο «διδάσκει» τους φοιτητές. Οι διδάσκοντες στο ΕΑΠ ξεφεύγουν από τον συμβατικό τους ρόλο και αναβαθμίζονται σε καθηγητές-συμβούλους, μέντορες και καθοδηγητές. Επιπλέον, όλη η ακαδημαϊκή αλλά και η διοικητική μηχανή του Ιδρύματος, γνωρίζει άριστα τις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν τόσο τους φοιτητές όσο και τους συνεργαζόμενους διδάσκοντες.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνέχισε την ήδη ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και, επιτρέψτε μου να πω ότι, την επιτάχυνε κιόλας. Και αυτό γιατί, εκτός της απρόσκοπτης διαδικασίας της μάθησης, το ίδρυμα μας ανέπτυξε νέα προγράμματα σπουδών, σπουδαίες συνεργασίες με Υπουργεία, για παροχή υποτροφιών σε ειδικές ομάδες πολιτών, συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, όπως η Ακαδημία Αθηνών, για ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων (πχ προγράμματα σπουδών), συνεργασίες με το Γενικό Επιτελείο Στρατού και την Πολεμική Αεροπορία, καθώς επίσης και μια σειρά άλλων συνεργασιών, τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν στο εγγύς μέλλον. Συνοψίζοντας, το ΕΑΠ, ακόμα και σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας και υγειονομικής κρίσης παγκοσμίου εμβέλειας, ενδυναμώνεται και ισχυροποιεί την θέση του συνεχώς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε πιστά το έργο μας, δουλεύοντας συστηματικά και ολοκληρώνοντας το όραμα μας για παροχή ακόμα υψηλότερου επιπέδου σπουδών, για ανάπτυξη της έρευνας και για διεθνοποίηση του ιδρύματός μας.

 

Στον διεθνή διάλογο εκφράζονται αντιπαραθέσεις για την αποτελεσματικότητα και τα όρια του ψηφιακού «πανεπιστημίου δίχως τοίχους». Αρκετοί στέκονται επικριτικά, λέγοντας ότι καταργείται, τρόπον τινά, το university γιατί απουσιάζουν, κυρίως, οι παραδοσιακές-κλασικές univercitates – το πλαίσιο ζωής των φοιτητικών ενώσεων και της φυσικής παρουσίας σε ένα πανεπιστημιακό campus. Εσείς, πώς βλέπετε το εύρος ενός ψηφιακού πανεπιστημίου; Ταιριάζει για όλες τις επιστήμες;

Ναι οι αρνητές του «πανεπιστημίου δίχως τοίχους» υπάρχουν. Προσωπικά είμαι υπέρμαχος της εξέλιξης. Όπως προανέφερα, οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στα εκπαιδευτικά συστήματα και στις εκπαιδευτικές πολιτικές. Άλλωστε, μία τέτοια έκρηξη εξελίξεων οδήγησε ή καλύτερα συνέβαλε στην ίδρυση των Ανοικτών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι ή οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να καταργήσουμε τα στεγανά της εκπαίδευσης, καθώς όσο η επιστήμη εξελίσσεται, η γνώση «αναμειγνύεται». Με τον όρο αυτό εννοώ ότι, πλέον, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός και διακριτά όρια ανάμεσα σε επιστημονικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η Φυσική με τη Χημεία ή ακόμα και τα Μαθηματικά με τη Φιλολογία. Τα όρια των επιστημών αλληλεπικαλύπτονται και εμφανίζουν σπουδαία, νέα, υβριδικά αντικείμενα υψηλού τεχνολογικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Τα ψηφιακά πανεπιστήμια –ένα από τα οποία είναι και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο– λόγω του γεγονότος ότι δεν δομούνται σε διακριτά τμήματα αλλά σε Σχολές, με ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, είναι αρωγοί της διεπιστημονικότητας και της διατμηματικότητας, προσφέροντας τεράστια ποικιλία διεπιστημονικών Θεματικών Ενοτήτων.

 

Το ΕΑΠ έχει ήδη δώσει θετικά δείγματα γραφής όσον αφορά το εκδοτικό του πρόγραμμα. Θα θέλατε να μας πείτε γι’ αυτό; Τι θα μπορούσε να περιμένει κάποιος σε σχέση με τις εργασίες του ΕΑΠ και των ΑΕΙ στον τομέα των εκδόσεων και δημοσιεύσεων και σε σχέση με τις απαιτήσεις ενός απαιτητικού αναγνωστικού κοινού που κινείται γύρω από τις επιστήμες και την επιρροή τους στην ελληνική κοινωνία;

Οι Εκδόσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μολονότι είναι ένα σχετικά πρόσφατο εγχείρημα του ΕΑΠ, αποτελούν μια σημαντική επένδυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως πρωτοπόρου πανεπιστημιακού θεσμού, αφενός σε πολιτισμικό κεφάλαιο και αφετέρου στο άνοιγμα του πανεπιστημίου και στη διάχυση της γνώσης στην ελληνική κοινωνία, και γιατί όχι, σύντομα και στη διεθνή κοινότητα. Οι εκδόσεις μας διαπνέονται από το όραμα για έναν στιβαρό, έγκριτο και ενημερωμένο εκδοτικό οίκο με ευρεία απεύθυνση, η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το ακαδημαϊκό κοινό (πανεπιστημιακούς, φοιτητές, ερευνητές) αλλά κυρίως το ευρύ, απαιτητικό, φιλομαθές αναγνωστικό κοινό που θέλει να ενημερώνεται για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, καθώς οι επιστημονικές εξελίξεις σε όλα τα πεδία είναι πλέον ραγδαίες, και σε πολλά επίπεδα επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την καθημερινότητά μας. Αναφέρομαι ασφαλώς σε εξελίξεις στην ιατρική και τη γενετική, τη βιοηθική, το περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη φυσική, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις έρευνες στις πολιτισμικές σπουδές, τη φιλοσοφία, την ιστορία, το δίκαιο, την οικονομία, τη σύγχρονη διοίκηση αλλά και την τέχνη.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι Εκδόσεις επιχειρούν με το ολοένα εμπλουτιζόμενο εκδοτικό πρόγραμμα και τις νέες σειρές που δημιουργούν να καλύψουν τις ανάγκες στο πανεπιστημιακό βιβλίο και το επιστημονικό σύγγραμμα, ανανεώνοντας, αναβαθμίζοντας και ενημερώνοντας, αν θέλετε, και τα συγγράμματα του ίδιου του ΕΑΠ αλλά και ευρύτερα του πανεπιστημιακού βιβλίου, εμπλουτίζοντας τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και γεφυρώνοντας, όπως ευελπιστούμε, αυτή την επικοινωνία και με τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες διεθνώς. Παράλληλα, όμως, με έργα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος από όλα τα επιστημονικά πεδία οι Εκδόσεις επιχειρούν να αγγίξουν και να επικοινωνήσουν τους προβληματισμούς του ανθρώπου του αιώνα μας. Σε απόλυτη σύμπνοια με αυτή τη στόχευση, ο κόσμος των εκδόσεων επιδιώκει υψηλού επιπέδου εκδόσεις, με επιλεγμένους τίτλους, για long-sellers έργα, τα οποία πωλούνται σταθερά για την αξία τους, χωρίς να αποβλέπουν στο γρήγορο κέρδος. Πρόκειται για ποιοτικές εκδόσεις, που ειδικά στη σημερινή συγκυρία δύσκολα θα αποφάσιζε να βγάλει κάποιος εκδότης, καθώς στοχεύουν να αποτελέσουν έργα αναφοράς, αξιανάγνωστα, με μοναδικό πρόσημο την ποιότητά τους, και την προστιθέμενη αξία τους στον χρόνο ως έργα του σημερινού πολιτισμού.

Επιπλέον, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η δημιουργία πανεπιστημιακών εκδόσεων σε μια περίοδο κατά την οποία βαίνουμε καλπάζοντας στην ψηφιακή εποχή του βιβλίου, υποδηλώνει ρητά από την πλευρά μας, τη σταθερή πίστη και αγάπη στο έντυπο βιβλίο, η κεφαλαιώδης αξία του οποίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ειδικά αν αναλογιστείτε ότι η υλικότητα του βιβλίου ως μέσου, είναι θεμελιώδης στην πολυεπίπεδη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο, τη γνώση και την επικοινωνία, από την παιδική ή ακόμα και τη βρεφικο-νηπιακή ηλικία μέχρι τον ενήλικο βίο του. Είναι μια σχέση μοναδική, που μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή.

Ευελπιστούμε σύντομα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες που έχει επιβάλει η υγειονομική κρίση, να αποκαταστήσουμε τη διά ζώσης επικοινωνία με το αναγνωστικό κοινό, μέσα από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνέδρια και εκθέσεις, τις ζωντανές εκδοτικές «παραδόσεις» η διοργάνωση των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω της πανδημίας.

 

Προφανώς, σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν αντιπαραθέσεις για την παιδεία και, πολύ περισσότερο, για την ανώτατη παιδεία στη χώρα μας. Σε ποιο επίπεδο κατά τη γνώμη σας εκδηλώνονται αυτές οι αντιπαραθέσεις; Επιπλέον, σε ποιο επίπεδο και με ποιο πλαίσιο συναινέσεων, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να εκδηλώνονται;

Όλοι συμφωνούμε στο ότι στην Ελλάδα θέλουμε να έχουμε μία καλή, δημόσια παιδεία. Και αυτό γιατί η παιδεία/εκπαίδευση σε συνδυασμό με την έρευνα αποτελούν τους βασικότερους και μεγαλύτερους πυλώνες ανάπτυξης κάθε χώρας. Δεν αμφισβητώ λοιπόν ότι όλοι έχουν ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των ακαδημαϊκών σπουδών και της ακαδημαϊκής έρευνας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Προφανώς όμως, υπάρχει διάσταση απόψεων στην πολιτική αλλά και στον τρόπο βελτίωσής τους. Υπάρχει διάσταση απόψεων στο πάγιο ερώτημα του τι συνιστά την «καλή παιδεία» και πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε και να τη βελτιώσουμε. Κατά την προσωπική μου άποψη, η «καλή παιδεία» είναι ένας πολυδιάστατος όρος ,ο οποίος περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που βασίζεται στην παροχή ίσων ευκαιριών υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες, αλλά και ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δομών.

Ένα Πανεπιστήμιο κατά την άποψή μου, για να άγει και να μην άγεται, οφείλει και πρέπει να βρίσκεται μπροστά από τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, να τις παράγει και όχι να τις ακολουθεί. Δυστυχώς όμως, λόγω του γεγονότος ότι τα συμβατικά Πανεπιστήμια της χώρας μας έχουν πολλά χρόνια να ανανεώσουν τα γνωστικά τους αντικείμενα και να προσαρμοσθούν στις ανάγκες της αγοράς, δεν δύναται να είναι «ευέλικτα» με αποτέλεσμα η τεχνολογική και κοινωνική πραγματικότητα να τα ξεπερνάει.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εμφανίζεται αρωγός της «καλής παιδείας», μέσα από ένα ισχυρό σύστημα αξιολόγησης των δομών του, από υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών αλλά και από το έντονο κοινωνικό προφίλ που διαθέτει, μέσω της παροχής υποτροφιών αριστείας, κοινωνικών κριτηρίων αλλά και σε ειδικές ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τις αγοράς, εμφανίζεται ευέλικτο και αναπτύσσει-ιδρύει νέα, μοντέρνα προγράμματα σπουδών όπως το, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής» και το «Επιστήμη των Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση».

Τέλος, αν και όπως προανέφερα θεωρώ εποικοδομητικές και σε καλό επίπεδο τις συζητήσεις γύρω από το μέλλον και τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης παιδείας, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και έρευνας πρέπει να γίνονται αντικείμενα πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η παιδεία, ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να προστατεύεται, δεν πρέπει να εργαλειοποιείται στον βωμό πολιτικών και κυρίως κομματικών-ψηφοθηρικών απόψεων, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν.

 

Πώς οραματίζεστε τον ρόλο του ΕΑΠ για το μέλλον της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οικονομίας και της κοινωνίας; 

Θεωρώ ότι το πανεπιστημιακό μοντέλο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα αρχίσει να καθιερώνεται σε ευρεία κλίμακα και σταδιακά θα αντικαταστήσει ή θα ευθυγραμμιστεί με το συμβατικό μοντέλο εκπαίδευσης. Είμαι βέβαιος ότι είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης που μπορεί να καθιερωθεί σε ευρύτερη ακαδημαϊκή κλίμακα. Πολύ σύντομα το ελληνικό συμβατικό Πανεπιστήμιο θα έχει αλλάξει όψη. ‘Όσον αφορά το όραμα μου για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, οφείλω να σας δηλώσω ότι συνδέεται άμεσα με την πεποίθησή μου γύρω από τον όρο «καλή παιδεία». Οραματίζομαι ένα Δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανοικτό στη γνώση και στις ευκαιρίες, ένα Πανεπιστήμιο που θα διασφαλίζει το αγαθό της Παιδείας και θα προάγει την καινοτομία και την αριστεία ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Προσηλωμένος στο όραμα αυτό, είμαι σίγουρος ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα εξελίσσεται συνεχώς και θα έχει μια δυναμική ανοδική πορεία σε διεθνές επίπεδο. Ήδη είμαστε σε διαδικασία αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και δομών μας, ήδη έχουμε επενδύσει σε μοντέρνα συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, ακόμα και για μη εξοικειωμένους φοιτητές με την τεχνολογία, ήδη ιδρύσαμε το Κέντρο Επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του ΕΑΠ, ήδη πιστοποιήσαμε τις εσωτερικές διαδικασίες του Ιδρύματος και βρισκόμαστε στο στάδιο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία ανανέωσης όλων των συγγραμμάτων μας. Τέλος, αναμένοντας και ευελπιστώντας στην έγκριση της πολιτικής ηγεσίας, είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στην ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του ΕΑΠ μέσω της ίδρυσης ενός Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο θα διαθέτει εξειδικευμένα ινστιτούτα για συστηματική έρευνα σε μη ανταγωνιστικά αντικείμενα, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία, η δια βίου μάθηση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.ά.