`

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Α.Π. Α.Ε.»

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρείας με την επωνυμία «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι δεσμεύουν καθέναν που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτόν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του. Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» μπορούν να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.», οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.» ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου) και η δομή του, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το Ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, όπως ισχύουν.

Με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, ο επισκέπτης του ιστοτόπου μπορεί να κάνει χρήση του περιεχομένου του μόνο εάν αυτή είναι για προσωπικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση. Η δημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.» μερικώς ή ως σύνολο, δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από τον χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.

Οι χρήστες που εισφέρουν περιεχόμενο δηλώνουν ότι είναι φορείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν υφίστανται σε σχέση με αυτό ή/και ότι έχουν άδεια προς τούτο από τους φορείς των δικαιωμάτων. Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» δεν ευθύνονται για παραβίαση τυχόν υπαρχόντων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί περιεχομένου ή/και εφαρμογών που έχουν εισφερθεί από χρήστες

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.», εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@houp.gr που διαθέτουν για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας, διαθέτουν εξίσου ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, τα στοιχεία του οργανισμού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση, στην περίπτωση που ως καθηγήτρια/ καθηγητής αιτείται αποστολή συγγράμματος. Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» συλλέγουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.ά.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.ά). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο dpo@eap.gr.

`