Δημόσια Διοίκηση

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Βασιλική Νταλάκου

Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα

18,80 17,00
Αγορά