Η συγγραφέας μέσα από τα έξι καλοδομημένα κεφάλαια, στοχεύει μέσω της διάχυσης της διεθνούς πληροφορίας για τα μικροπλαστικά, στην αλλαγή της νοοτροπίας του κοινού απέναντι στη χρήση του πλαστικού και στη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, μέσω της γνώσης, στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Σημαντικά σημεία του βιβλίου άξια προσοχής και ερ-μηνείας από τη συγγραφέα αποτελούν:

  • Τι είναι τα μικροπλαστικά (μέγεθος, χρωματισμός, σχήμα).
  • Ανακύκλωση των πλαστικών σήμερα.
  • Χρόνος ζωής των πλαστικών (μικρός, σε αντίθεση με τα μικροπλαστικά που παραμένουν για πολλά χρόνια).
  • Πλαστικά απορρίμματα στις θάλασσες, ρύπανση από δίκτυα-«φαντάσματα» που μαζί με άλλον εγκαταλελειμμένο αλιευτικό εξοπλισμό αντιπροσωπεύουν το 10% όλων των θαλάσσιων απορριμμάτων.
  • Κατηγορίες μικροπλαστικών (πρωτογενή βιο-μηχανικά, πρωτογενή κα-ταναλωτικά, δευτερογενή μικροαστικά).
  • Πηγές μικροπλαστικών.
  • Μεταφορά των μικροπλαστικών.
  • Ανίχνευση μικροπλαστικών στο ανθρώπινο σώμα.
  • Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Ο αναγνώστης του βιβλίου που μπορεί να είναι ο επιστήμονας, ο φοιτητής αλλά και ο απλός πολίτης που ενδιαφέρεται για την ποιότητα της ζωής του και για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι σε θέση με το διάβασμα του βιβλίου όχι απλά να γνωρίσει όλα τα σχετικά που αφορούν τα μικροπλαστικά, αλλά και να εμβαθύνει τις γνώσεις και αναζητήσεις του αναφορικά με τη μεταφορά των μικροπλαστικών στα εδάφη, στην ατμόσφαιρα, στα ποτάμια, στις θάλασσες, στο περιβάλλον γενικότερα. Ταυτόχρονα όμως ο αναγνώστης που είναι στην πραγματικότητα και ο ενημερωμένος περί τα περιβαλ-λοντικά πολίτης, εμβαθύνει τις γνώσεις του μέσα από την ανάλυση των επιπτώ-σεων των μικροπλαστικών από τη διασπορά τους στο περιβάλλον, γεγονός που είναι απόλυτα απαραίτητο προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως ο κύκλος μεταφοράς των μικροπλαστικών και οι επιπτώσεις τους σε έμβια όντα όπως είναι τα πουλιά και τα ψάρια.

Η συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει και στο βασικό ερώτημα του ποιες είναι οι επιπτώσεις των μικροπλαστικών στον ανθρώπινο οργανισμό, μέσα από τη μελέτη των διαφόρων χημικών στοιχείων που υπάρχουν στα πλαστικά.

Η διάσταση που βάζει η συγγραφέας να εμβαθύνει και να αναλύσει τη σημερινή πραγματικότητα για τα μικροπλαστικά εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) προσδίδει μια διάθεση επιστημονικής αγωνίας της για τη μελλοντική εξέλιξη της προστασίας των κοινωνιών από τα μικροπλαστικά, μια και οι περισσότερες κυβερνήσεις των χωρών παγκόσμια έχουν αποσύρει την απαγόρευση για τα πλαστικά μιας χρήσης, είτε έχουν στην καλύτερη των περιπτώσεων αναστείλει την εφαρμογή της. Το ερώτημα, το αν δηλαδή θα υπάρξει στο μέλλον περιβάλλον χωρίς μικροπλαστικά, το βάζει όχι ασφαλώς ρητορικά η συγγραφέας αλλά ουσιαστικά και είναι το απόσταγμα της όλης της μέχρι στιγμής επιστημονικής της ενασχόλησης με το αντικείμενο των μικροπλαστικών σε διεθνές επίπεδο. Και ζητά από τον κάθε πολίτη όχι απλά να ευαισθητοποιηθεί αλλά να ενδιαφερθεί ο ίδιος για την ουσιαστι-κή μείωση των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών μέσα από τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας της κυκλικής οικονομίας.

 

 

Ο κ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης είναι καθηγητής, κοσμήτορας ΣΘΕΤ – ΕΑΠ

TO BHMA, Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021