Βασιλική Νταλάκου

Η Βασιλική Νταλάκου διδάσκει μαθήματα Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συμβάλλει στον ακαδημαϊκό συντονισμό τους. Είναι διδάκτορας Επιστημών του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νομική Συνεργάτις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συν-συγγραφέας των βιβλίων Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016) και Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική (Ελληνικό Ανοiκτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2008).