Γιάννης Στεφανίδης

Ο Ιωάννης Δ. Στεφανίδης διδάσκει Διπλωματική Ιστορία στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του ΑΠΘ και του LSE. Έχει συνεργαστεί με το ΕΑΠ και έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Μακεδονίας και Κύπρου, καθώς και στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Στα έργα του περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Isle of Discord: Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus Question (1999)· Stirring the Greek Nation: Political Culture, Irredentism and anti-Americanism in Greece, 1945-1967 (2007)· Substitute for Power: British Propaganda to the Balkans, 1939-1944 (2012)· «America’s Projection and Democracy Promotion: The “Voice of America”, Greece under the Colonels and Ceauşescu’s Romania» στο Modern Greek Studies Yearbook 32/33 (2016).