Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος

Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανε-πιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο LSE και στο Yale. Έχει διατελέσει Research Fellow στα Πανεπιστήμια LSE, Oxford, Harvard, Princeton και Sciences Po (Παρίσι). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Τufts και Instituto Juan March (Μαδρίτη). Πρόσφατα συνεπιμελήθηκε με τον Kevin Featherstone το Oxford Hand-book of Modern Greek Politics (Oxford University Press, Οξφόρδη 2020).