Νικόλαος Κ. Κουλούρης

Επίκουρος καθηγητής Σωφρονιστικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μέλος του Ποινολογικού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του ΜΠΣ ΠΕΔ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.