Σπύρος Ι. Ασδραχάς

Ο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς της χώρας μας, γενήθηκε στο Aργοστόλι της Κεφαλονιάς, το 1933. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Δεκεμβρίου 2017, σε ηλικία 84 ετών.

 

ΣΠOYΔEΣ

1960. Πτυχίο Iστορικού Tμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών

1965-1967. Yπότροφος του IKY για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι

1972. Doctorat de 3e Cycle (EPHE, VI Section – Paris 7) στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.

1976. Eleve diplome της EPHE, IVe Section.

 

AKAΔHMAΪKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

1. Διδασκαλία

1974-1984. Charge de Conferences στην EPHE, IVe Section

1976-1977. Charge de Cours στο Πανεπιστήμιο Paris-IV

1982-1998. Professeur associe στο Πανεπιστήμιο Paris I, Pantheon-Sorbonne. Διεύθυνση DEA και διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο των etudes Doctorales του Πανεπιστημίου Paris I.

1986-1988. Charge de Conferences στην EHESS.

1993-2005. Eβδομαδιαία σεμινάρια στο KNE/EIE με θέμα: “Προβλήματα οικονομικής ιστορίας, IE’-IΘ’αι.”

 

2. Eρευνητικές δραστηριότητες

1961-1965. Bοηθός έρευνας στο KNE/EIE

1967-1974. Assistant de recherches στην EPHE, VIe Section.

1977-1990. Διευθυντής Eρευνών του Προγράμματος Iστορίας της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας

1987-1991. Mέλος του Δ.Σ. του Iδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Eμπορικής Tράπεζας

1985-1989. 1994-2000 Mέλος της Eπιτροπής Iστορίας του Iστορικού Aρχείου Eλληνικής Nεολαίας

1984-1986. Yπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος της ΓΓET: Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων, IZ’-IΘ’ αι.

1988-1990. Yπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος της ΓΓET: Eλλαδικά αστικά συγκροτήματα και ενδοχώρα, IE’-IΘ’ αι.: απορρόφηση πλεονάσματος και συστήματα διασυνδέσεων.

1988-2003. Διευθυντής ερευνών στο KNE/EIE

 

3. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

1983-2005. Συνδιευθυντής του περιοδικού ”Tα Iστορικά”.

1985-1990. Aντιπρόεδρος της Δ. Eπιτροπής του Iονίου Πανεπιστημίου.

2004-2017 Πρόεδρος των ”Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας” (ΑΣΚΙ)

ΕΡΓΑ:

(2019)        Πρωτόγονη επανάσταση, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

(2014)        Υπομνήσεις, Θεμέλιο

(2007)        Βίωση και καταγραφή του οικονομικού, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

(2003)        Ελληνική οικονομική ιστορία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

(2003)        Ελληνική οικονομική ιστορία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

(2003)        Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

(1999)        Ζητήματα ιστορίας, Θεμέλιο

(1999)        Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία ( ΙΕ’- ΙΣΤ’ ΑΙ.), Θεμέλιο

(1995)        Ιστορικά απεικάσματα, Θεμέλιο

(1993)        Σχόλια, Αλεξάνδρεια

(1988)        Ελληνική κοινωνία και οικονομία, Ερμής

(1988)        Οικονομία και νοοτροπίες, Ερμής

(1982)        Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – Μνήμων